måndag 16 december 2013

Fyrverkerier: Farliga och förorenande!

Det är faktiskt inte alls långt kvar till nyår, en tid där många ser ett bra tillfälle att liva upp tillvaron med lite fyrverkerier. Svenskarna lägger faktiskt ca 225 miljoner kronor på detta, varje år! Jag har bara ett litet råd: Gör det inte!
Det finns väldigt många negativa saker med raketer, både miljömässiga och hälsomässiga:
För det första innehåller fyrverkerier väldigt ofta tungmetaller av olika slag, så som krom, bly, kvicksilver och kadmium. Dessa kan ge olika typer av skador på vår natur, men också för oss människor. Kadmium kan exempelvis ge njursvikt och osteoporos och bly kan ge en försämrad mental utveckling hos barn. Många innehåller även ämnen som hexaklorbensen som är ett cancerframkallande- och hormonstörande ämne.
För det andra kan de även vara akut skadliga. Det är ändå explosiva ämnen det handlar om som det kan bli något konstigt med, som kan råka åka in bland människor och skada dem. Årligen skadas ca 200 personer så allvarligt av fyrverkerier att de måste uppsöka akutsjukvård. De kan ju även antända byggnader och annat och därmed orsaka eldsvådor.
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tagit fram nya regler för fyrverkerier som förbjuder försäljning av dem som har mer än 75 gram krut. Detta kommer gälla från och med april 2014, men de uppmanar ändå att inte köpa dessa. Nedan finns bilder och film från MSB från den lilla studie de gjorde på tunga fyrverkerier för att se vilken typ av skada de gjorde på ett grislår. Tänk vad detta kan ge för skada på en människa. Något att tänka på inför ett köp av fyrverkerier....
Tänk om alla i Sverige skulle strunta i fyrverkerier i år och lägga alla de där miljonerna på något vettigare istället? Det skulle också löna sig både miljömässigt och ekonomiskt gällande kostnader för sjukvård.
Före. Bild: MSB Bildbank

Efter träff av fyrverkeri. Bild: MSB Bildbank

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar