torsdag 5 december 2013

Hjälparjul 4 december

Förutom att miljöproblem är just ett direkt miljöproblem med rubbningar i vår miljö och ekosystem är det också en orsak till fattigdom. Tillgången till rent vatten är en förutsättning för att överleva, men också för att hålla sig frisk. Diarrésjukdomar till följd av intag av förorenat vatten är den vanligaste orsaken till död av små barn i världen. Tillgången till mat är också essentiellt, men även detta påverkas av klimatförändringar när förutsättningarna för odling förändras. Svenska Kyrkans Internationella Arbete arbetar med dessa klimatfrågor och därför får det dagens 100 kronor i vår Hjälparjul.
Gör du något liknande eller vill göra det? Gå med i och dela vårt Facebook-event!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar