söndag 8 december 2013

Spännande stämme-seminarier

Jag har den här veckan varit på min livs första Medicinska Riksstämma. Riksstämman är en plats för möten mellan och fortbildning för läkare i olika skeden av sin karriär (och även för oss studenter). Förutom en mässhall med utställare av olika slag som har med sjukvård att göra (journalsystem, patient-och intresseorganisationer, tidsskrifter och lite av varje står också många föreläsningar, kurser och seminarier på programmet.
Jag kunde vara med en av de två dagarna och hann med (lite drygt) tre intressanta programpunkter:

Vardagsetiken på IVA var en föreläsning med årets pristagare av Svenska Läkaresällskapets Hippokratespriset för en etisk förebild, Thomas Nolin, narkosläkare i Kristianstad. Föreläsningen diskuterade behandlingsstrategier för patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning och även lite om organdonationer. Som lite extra intresserad av området tyckte jag att föreläsningen gav en bra inblick och grund i många av de etiska beslut som varje dag fattas på en intensivvårdsavdelning.

För ca en vecka sedan kom en rapport från Vårdanalys om att Sveriges läkare spenderar väldigt mycket tid på att administrera, registrera data i flera parallella system och gör mycket som inte är att träffa patienter. Om detta hölls det en pandeldiskussion med bla. Läkarförbundets ordförande Marie Wedin, Läkarsällskapets VD Filippa Nyberg och Sjukgymnastförbundets ordförande Stefan Jutterdal. Här diskuterades rapportens resultat och möjliga lösningar och problematiseringar av det.


Jag gick även på ett seminarium som Läkare för Miljön (LfM) anordnat: Klimatkris! Behöver doktorn bry sig? Här presenterade tre forskare fakta om klimatkrisen från sitt respektive synsätt och följdes sedan av en paneldebatt om vad läkare kan och bör göra för klimatet i sitt arbete. Nu har jag dessutom fått en spark i baken och blivit medlem i LfM.

Sist men inte minst hann jag se en glimt av Ronnie Gardiner, en jazzmusiker som använder rytm för rehabilitering efter bla. stroke. Här finns ett litet smakprov från hans medverkan. Ronnie Gardiners program håller just nu på att utvärderas i ett forskningsprojekt som drivs av Thomas Lindén, neurolog och psykiater i Göteborg. Han pratade också mer om kultur som en del av rehabilitering. Denna del missade jag tyvärr. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar