fredag 10 oktober 2014

KUA-kandidat

Terminen har dragit igång och det har redan gått snart halva, hur det nu har gått till. Som under andra kliniska terminer är jag ute på praktik i tre omgångar om fyra veckor vardera. Under början på terminen gjorde jag min medicinplacering på thoraxkirurgen (!), med två veckor avdelning, där det främst är patienter som genomgått hjärta- eller lungoperationer, en vecka på klinisk fysiologi, där man gör ex. hjärteko (ultraljud), ultraljud av kärl och arbetsprov (cykelprov) och en vecka på thoraxintensiven. Det var ändå fyra ganska trevliga veckor, även om det inte var så mycket man kunde lära sig om medicin, det är ju ändå kirurgiska avdelningar, men jag fick möjligheten att ta en del del eget ansvar, vilket var en uppiggande upplevelse om man jämför med England.

Den här veckan och nästa vecka är jag på något som heter KUA, klinisk utbildningsavdelning. I Linköping finns två sådana, en på ortopeden och en på geriatriken. Jag är på den som hör till geriatriken. Här finns det plats för sex patienter och eftersom det är en akutgeriatrisk avdelning är det framförallt äldre, multisjuka patienter. Det är t.ex. ganska vanligt med olika typer av infektioner som behöver antibiotikabehandling. På KUA är det tänkt att "allt" skall skötas av studenter, så vi är under dagen ett vårdlag på (oftast) två sjuksköterskestudenter på sin sjätte och sista termin och ibland någon på sin tredje, två läkarstudenter på termin 9 eller 10 och om möjlig sjukgymnaststudent, arbetsterapeutstudent, BMA-student och socionomstudent. På kvällen finns också ett vårdlag, men det är inte alltid att det finns någon annan yrkesgrupp än sköterska och läkare. Till vår hjälp har vi "alltid" handledare från vår egen profession på plats.

Den här veckan har varit ganska trevlig. I början på veckan och bitvis även sedan dess har det varit lite rörigt. Tanken är att vi alla, oavsett profession, ska ha hand om omvårdnaden av patienterna, det vill säga hjälpa till när de skall upp på morgonen, hjälpa till med personlig hygien etc. Utöver det ska vi även försöka göra yrkesspecifika saker och även vara med när de andra gör sina yrkesspecifika uppgifter för att lära sig om vad de gör. Det här gör att det är lätt att det blir lite rörigt och det kan vara svårt att veta exakt vem som faktiskt ska göra vad. Det blir också en hel del kommunikationsmissar eftersom en del information bara kommuniceras handledare emellan och inte till/mellan oss studenter som ska vara de som ska leda arbetet, i teorin i alla fall. Det har dock blivit bättre och det är ganska roligt att känna att man ändå har ganska mycket inflytande över vården av sina patienter. I och med att vi alla är studenter känns det också lite lättare att kommunicera med övriga yrkesgrupper, för på andra avdelningar är det inte alltid att alla vill lyssna och diskutera med en som student.

Jag hoppas att den kommande veckan kommer bli ännu bättre

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar